POMOCNÁ RUKA

Dátum: 28. 4. 2021
Základná škola Kulíškova 8, Bratislava získala grant vo výške 3 000€ "Pomocná ruka",

ktorý nám poskytol Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis

nadacny%20fond%20se%20(1).png

nadacia%20pontis%20(1).png

Úvodné stretnutie realizátorov      apríl 2021

Techniky pre samoštúdium            apríl 2021

Vzdelávanie pomocou masmédií  apríl-jún 2021

Upevňovanie pravopisu          apríl-jún 2021

Vzdelávanie pomocou vedomostných

vzdelávacích hier                   apríl-jún 2021

Outdoorové doučovanie        apríl-jún 2021

Skupinové doučovanie          apríl-jún 2021

Individuálne doučovanie        apríl-jún 2021

Pohybové aktivity                   apríl-jún 2021

Záhrada, ktorá učí                  apríl-jún 2021

Domček pre hmyz                  apríl-jún 2021

Vzdelávanie v enviro učebni  apríl-jún 2021

Opakovanie s 2D a 3D pomôckami jún 2021

Vybudovanie pocitového chodníka  jún 2021

Školský rok 2020 v číslach

  • 35Pedagógov

  • 299Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 8Krúžkov

  • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE