PONUKA SÚŤAŽÍ

Dátum: 27. 1. 2023

Ponuka súťaží 

Upozornenie: Odporúčame odovzdať žiacke práce triednym učiteľom najneskôr týždeň pred dátumom uzávierok  jednotlivých súťaží, aby to škola stihla spracovať a odoslať.  

  1. Súťaž Detská mapa sveta Geograficky ústav SAV

https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=10836

termín  uzávierky: 31/3/2023

 

  1. Výtvarná a literárna súťaž Zelený svet Téma Voda je život

https://www.ewobox.sk/sazp/zeleny-svet/

https://www.ewobox.sk/sazp/zeleny-svet/propozicie

Viac: TÉMA SÚŤAŽE   Voda je život termín  uzávierky: 28/4/2023

 

Kto by si to len pomyslel, že na Slovensku nám vyschne potok následkom dlhodobého sucha a nerozumného hospodárenia s vodou? Prešiel rok 2021, 2022 a to, čo by sme čakali najbližšie niekde v Afrike, sa stalo skutočnosťou aj u nás. Vyschol potok, vyschla rieka. Konkrétne išlo o úseky riek Rajčanka a Bodva. Našťastie, po jesenných dažďoch sa tieto časti tokov a mokradí opäť zaplnili vodou. Otázka znie: prečo sa to stalo? Na základe meraní Slovenského hydrometeorologického ústavu nepretržité obdobia sucha trvalo od septembra 2021 až do augusta 2022. Deficit zrážok sa na mnohých miestach Slovenska prejavil nielen vysychaním riek a potokov, ale aj pôdy a podzemných zdrojov vody. Nedostatok vody bol v letnom období taký alarmujúci, že vysychali studne a do niektorých obcí museli pitnú vodu dovážať cisternami. Na mnohých miestach bol vydaný zákaz polievania záhrad a trávnikov alebo používania bazénov. V niektorých mestách sa kvôli suchu prestala kosiť verejná zeleň.

Prečo sa takéto extrémy vyskytujú aj na Slovensku? Sú na to dve odpovede: 1. Zmena klímy, ktorá má globálny dopad a ľudstvo na ňu globálne aj pôsobí, samozrejme, negatívne. 2. Zlé hospodárenie s vodou. V minulosti bola voda v krajine nežiaduca a hospodárenie v krajine sa snažilo prebytočnú vodu dostať z krajiny čo najrýchlejšie preč. Dnes sa to ukazuje ako obrovská chyba s fatálnymi následkami najmä pre poľnohospodárstvo. V dôsledku vysokých teplôt a nedostatku zrážok je potreba zavlažovania obrovských poľnohospodárskych plôch stále väčšia a nákladnejšia. Vodu si nevážime a berieme ju ako samozrejmosť. A pritom hospodárenie s vodou je to, čo môže každý z nás robiť rozumne. Či už ide o paneláky alebo rodinné domy, vždy sa niečo dá urobiť pre lepšie hospodárenie s vodou. V každom prípade s vodou treba narábať šetrne, nie je lacná a nie je ani nevyčerpateľná. Treba sa zamyslieť a naučiť sa hospodáriť s dažďovou vodou, ktorá nám padá úplne zadarmo z neba. Najlepšie by bolo zadržiavať takúto vodu v krajine a dať jej možnosť prirodzene vsakovať do podložia. To vsakovanie sa deje aj pri polievaní záhradky alebo kvetového záhonu pred panelákom dažďovou vodou, predtým zachytenou do sudov alebo iných zberných nádrží.

Treba sa však naučiť šetrne zaobchádzať aj s pitnou vodou, ktorá nám vyteká z kohútika, pretože jej úprava a privedenie priamo do našich domov, na rozdiel od tej dažďovej vody, vôbec nie je zadarmo.

Ja na čase zmeniť pohľad na vodu ako na samozrejmosť a vnímať ju ako vzácny dar. Lebo voda je život.

 

  1. Súťaž Zatoč s odpadom. Február:  Elektroodpad 

https://www.ewobox.sk/sazp/zatoc-s-odpadom

termín  uzávierky: 28/2/2023

 

  1. Výtvarná súťaž Hvezdáreň Hurbanovo

https://www.suh.sk/vesmir-ocami-deti-2023-statut-sutaze/

Do súťaže je možné poslať výkresy spracované ľubovoľnou technikou (okrem 3D) vo formáte maximálne A2.

Súťažné práce v 1. etape posiela škola  výhradne organizátorom okresných kôl do 31. marca 2023 na adresu príslušného okresného organizátora.  vid aj vzor na vyplnenie zadnej strany výkresu 


  1. Súťaž v literárnom či výtvarnom prejave „Požiarnik - Pretekár“

Zapojiť sa môžu žiaci materských, základných a stredných škôl, témou 20. ročníka celoslovenskej súťaže vo výtvarnom prejave je hasič – pretekár, v literárnom prejave zase hasičské súťaže. Je potrebné, aby škola  zaslala príspevky do 15. marca 2023 na príslušnú územnú organizáciu DPO SR podľa svojho okresu. 

Doručené práce vyhodnotia územné organizácie a tri najlepšie v každej vekovej kategórii, t. j. 9 výtvarných a 12 literárnych prác, zašlú spolu s vyhodnotením súťaže na Sekretariát DPO SR. Víťazov vyhlási v apríli hodnotiaca komisia, výsledky budú zverejnené v časopise Požiarnik a na webe www.dposr.sk. Odovzdávanie cien sa uskutoční v priebehu júna 2023. Viac informácií k podmienkam súťaže v literárnom či výtvarnom prejave nájdete na: https://www.dposr.sk/.  

 

Žiak, ktorý sa zapojí do ktorejkoľvek súťaže, svoju prácu odovzdá svojmu  triednemu učiteľovi   najneskôr 7 dní pred termínom uzávierky danej súťaže.  

Školský rok v číslach

  • 35Pedagógov

  • 374Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 10Krúžkov

  • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE MPC Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Národný projekt MÚ - Bratislava - Ružinov Tesco European Year of Skills EK zast. SR BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ Nadácia EKOPOLIS

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.