PROJEKT Outdoorové športové a environmentálne vzdelávacie aktivity

Dátum: 11. 9. 2021

Združenie rodičov pri ZŠ Kulíškova 8, Bratislava získalo pre ZŠ Kulíškova 8, Bratislava

v grantovom programe Komunitné dotácie 2021,

ktorý vyhlásil Miestny úrad Bratislava Ružinov 

sumu 3 300,-€ 

na projekt "Outdoorové športové a environmentálne  vzdelávacie  aktivity."

Za uvedené financie sme zakúpili a osadili 2 šachové stolíky.

Ďakujeme.Školský rok 2020 v číslach

  • 35Pedagógov

  • 299Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 8Krúžkov

  • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE