PROJEKTOVÝ TÝŽDEŇ O VODE

Dátum: 17. 10. 2020

     PROJEKTOVÝ TÝŽDEŇ O VODE - ciele

 • pracovať so žiakmi v oblasti čitateľskej gramotnosti na predmetnú tému 
 • tvoriť básne na tému „Voda"
 • vypracovať projekty na tému „Minerálne vody“ 
 • vypracovať projekty na tému „Tvrdosť vody“ 
 • vypracovať projekt na tému „Znečistenie vody ropnými látkami“ 
 • zlepšovať u žiakov prezentačné zručnosti 
 • pracovať so žiakmi bádateľsky 
 • realizovať so žiakmi experimenty 
 • realizovať so žiakmi návrhy detských interaktívnych hier pre „Vodárenské múzeum“ 

Školský rok 2020 v číslach

 • 35Pedagógov

 • 308Žiakov

 • 2671Vyučovacích hodín

 • 9Krúžkov

 • 118Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky