RUŽINOVSKÁ FUTBALOVÁ LIGA ZÁKLADNÝCH ŠKôL

Dátum: 26. 7. 2021


RUŽINOVSKÁ FUTBALOVÁ LIGA ZÁKLADNÝCH ŠKôL

organizovaná Odborom školstva kultúry a športu MÚ MČ Bratislava-Ružinov a RUŽINOVSKÝM ŠPORTOVÝM KLUBOM, p.o.

Základná škola Kulíškova 8, Bratislava, vytvorila 3 družstvá v kategórii:

I. Žiaci 3.+4. tried

II. Žiaci 5.+6. tried

III. Žiaci 7.+8.+9. tried

Hrať budeme v bieločiernych dresoch. Ďalšie podrobnosti, budeme uverejňovať postupne.


Školský rok 2020 v číslach

  • 35Pedagógov

  • 299Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 8Krúžkov

  • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE