Slávnostné otvorenie školského roka 2021-2022

Dátum: 29. 8. 2021Slávnostné otvorenie školského roka 2021-2022

Dokumenty na stiahnutie: 

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti pre žiaka

Písomné vyhlásenie pre návštevníka školy

Výnimka z karantény

                          

Školský rok 2020 v číslach

  • 35Pedagógov

  • 299Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 8Krúžkov

  • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE