USMERNENIE od 12.10.2020

Dátum: 12. 10. 2020

Základná škola, Kulíškova 8, 821 08 Bratislava


Vážení rodičia , milí žiaci,

radi by sme Vás informovali o nových opatreniach  od 12.10.2020.

Naša škola je podľa semaforu škôl stále ZELENÁ, ale aj v ČERVENEJ ZÓNE.

Radi by sme Vás informovali, že naša škola stále neeviduje žiadne ochorenie na COVID u žiakov ani zamestnancov, a preto sme stále otvorení. Preto musíme aj naďalej dbať na prísne dodržiavanie pravidiel.

RODIČOM:

Pripomíname, že každý zákonný zástupca je povinný škole nahlásiť akúkoľvek zmenu zdravotného stavu v domácom prostredí, ako aj nariadenie karanténneho opatrenia RÚVZ vo Vašej domácnosti, aj ak sa netýka priamo Vašich detí.

Tak isto ste povinní nám nahlásiť, ak dieťa zostáva doma v domácej karanténne, ktorá Vám bola odporúčaná RÚVZ, ak ste boli vy alebo člen rodiny v blízkom alebo možnom kontakte s pozitívnou osobou.

Žiaci:

Každý žiak je povinný v priestoroch školy neustále nosiť rúško( aj I. aj II. stupeň), každý žiak bude nosiť do školy 2 rúška, každý žiak bude mať vlastný dezinfekčný( antivirálny) prostriedok k použitiu.( podľa možnosti). Od 12. 10. 2020 budú žiaci povinne nosiť rúško aj mimo budovu školy a pri poobedných aktivitách v ŠKD.


Vstup do školy a dozor je od 7:45 hod. je dvoma vchodmi A, B – usmernenie školským rozhlasom.

Žiadame rodičov, aby nevstupovali do areálu školy, pokiaľ to nie je nevyhnutné  

Ranné ŠKD toho času neorganizujeme  z personálnych a psycho hygienických  dôvodov . Poobedná družina funguje v nezmenenom režime, avšak   keďže tam dochádza k malému premiešavaniu žiakov, odporúčame Vám, aby ste deti brali domov skôr ak je to pre Vás organizačne možné. Máme otvorených len 6 oddelení aj s personálnym zabezpečením.      ŠKD je do 17,00 hod.

Žiaci, zamestnanci, rodičia a návštevníci školy sú povinní prísne dodržiavať epidemiologické opatrenia platné na Slovensku a preventívne opatrenia vydané riaditeľom školy.

V prvý deň príchodu po 3 dňoch absencie ( bez víkendu) do školy musí každé dieťa priniesť formulár o bezinfekčnosti, ktorý odovzdá triednemu učiteľovi. 

Do budovy školy majú prísny zákaz vstupu všetky nepovolané osoby.

Od 12. 10. 2020 sa na škole RUŠIA  všetky poobedné krúžky, aj tie, ktoré neorganizuje škola, žiaci budú len v oddeleniach ŠKD.

Rušíme všetky exkurzie, výlety, hromadné podujatia, besedy, návštevy, jazykové kurzy, skupinové formy krúžkov umeleckých škôl.

S pozdravom

 PaedDr. Antonia Snehotová, riaditeľka ZŠ

Školský rok 2020 v číslach

  • 35Pedagógov

  • 308Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 9Krúžkov

  • 118Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky