ÚSPECHY ŽIAKOV

Dátum: 22. 6. 2021


GRATULUJEME!

Dňa 13.4. – 14.4.2021 sa pod záštitou IUVENTY uskutočnilo online okresné kolo Pytagoriády.  Pytagoriáda je matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady.

Zapojili sa aj žiaci ZŠ Kulíškova 8 z I. aj II. stupňa. Mnohí z našich žiakov sa umiestnili na výborných miestach a stali sa tak úspešnými riešiteľmi.

Matematická olympiáda je súťaž žiakov základných a stredných škôl,

ktorú vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

v spolupráci s Jednotou slovenských matematikov a fyzikov

a Slovenskou komisiou Matematickej olympiády.

Dňa 31.3.2021 sa konalo online okresné kolo MO, ktorého sa zúčastnili žiaci II. stupňa  ZŠ Kulíškova 8.

Žiak Jakub Kahanec zo VII.A sa umiestnil na krásnom 13.mieste a stal sa tak úspešným riešiteľom.

Gratulujeme!

Mgr. Lucia MarťákováŠkolský rok 2020 v číslach

  • 35Pedagógov

  • 299Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 8Krúžkov

  • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE