Záložka do knihy spája školy

Dátum: 7. 11. 2019 10. ročník československého projektu Záložka do knihy spája školy: List za listom – baví ma čítať.

Prezentácia


Školsky rok 2018 v číslach

  • 41Učiteľov

  • 308Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 9Krúžkov

  • 118Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky