Zdravie na tanieri 2019

Dátum: 5. 11. 2019

Žiaci boli motivovaní na vyučovacom procese motivačnými rozhovormi, zážitkovým učením, ale aj voľnočasovými aktivitami v školskom klube detí. Zapojili sa do súťaže o Najzaujímavejšie logo o pitnom režime, tvorili slogany k zdravej strave a zdravému životnému štýlu. Výstupy prác sme uverejnili v špeciálnom čísle Luskáčik, v školskej jedálni, kde výsledky prác vidí celá škola.

Na hodinách slovenského jazyka čítali jedálne lístky s porozumením, tvorili jedálne lístky. Žiaci nižšieho stredného vzdelávania dopĺňali jedálne lístky o kalorické hodnoty a energetický výdaj a príjem a niektoré hodnoty priamo merali na hodinách fyziky a chémie. Zúčastnili sme sa exkurzie do jablkového sadu, kde sa žiaci oboznámili s prácou v sade a pestovaní jabloní. Uskutočnili sme brigádu s rodičmi, deťmi a zamestnancami školy a osadili sme 4 mobilné záhradky na pestovanie ovocných kríkov. Na záver sme mali športové podujatie deti-rodičia-pedagógovia. 

Záverom projektu bolo podujatie Mikuláš nosí zdravé sladkosti.

Prezentácia (PDF)

Školsky rok 2018 v číslach

  • 41Učiteľov

  • 308Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 9Krúžkov

  • 118Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky