Žiaci ZŠ Kulíškova vo finále súťaže „Festival vody 2019“

Dátum: 11. 12. 2019 V Bratislave v priestore Vodárenského múzea sa dňa 10. 12. 2019 konala celoslovenská súťaž o vode pre žiakov ZŠ a osemročných gymnázií. Naši žiaci súťažili vo finále medzi 21 najúspešnejšími školami z  celého Slovenska.

Prezentácia


Školsky rok 2018 v číslach

  • 41Učiteľov

  • 308Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 9Krúžkov

  • 118Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky