Školská jedáleň

Školská jedáleň pri ZŠ Kulíškova 8                                                                                                    


                                              Vedúca ŠJ: Marta Šabátová ovocie_zelenina_0_0-200x210.jpg

                                               telefón: 0948 110 850

                                               jedalen.kuliskova@gmail.com

                                               Číslo bankového účtu ŠJ:
                                               IBAN:  SK65 0200 0000 0016 4587 2855


                                     oznam šk. jedáleň -str. jednotky šk.r. 2019-2020


Nenašli sa žiadne záznamy

Školsky rok 2018 v číslach

  • 41Učiteľov

  • 308Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 9Krúžkov

  • 118Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky