Školská jedáleň


                                                                               

Vedúca ŠJ: 


Marta Šabatová 


  telefón: 0948 110 850


   jedalen.kuliskova@gmail.com

                                

Číslo bankového účtu ŠJ:
                       

  IBAN:  SK65 0200 0000 0016 4587 2855

                         

                                                                Personál kuchyne:

                                              Andrea Voltemarováovocie_zelenina_0_0-200x210.jpg

                                                        Anna Komlóšiová

                                                           Zuzana Kvetanová

                                                               Andrea Kapráliková  

                                                                        Lenka Kluvancová


                                                          Prevádzka školskej jedálne v čase Covid 19 opatrení výdaj obedov:

                                                                                           11,00 hod. do 14,00 hod.Nenašli sa žiadne záznamy

Školský rok 2020 v číslach

  • 34Pedagógov

  • 299Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 8Krúžkov

  • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE