BESEDA O VČELÁCH

Dátum: 15. 1. 2020

Dňa 15.1.2020 nás navštívila rodina Grmanovcov,

pani Alžbeta Grmanová, pán Ivan Grman a René Grman, 

žiak V.A triedy.

Sú to aktívni včelári, ktorí majú svoje úle a starajú sa 

o spoločenstvo včiel.

Priniesli nám na ukážku úľ so zásuvkami, formy na odlievanie sviec

a med na ochutnávku. Veľmi zaujímavo rozprávali o včelárstve,

veľa sme sa dozvedeli. V rámci besedy, deti kládli otázky.

Deti pripravili niekoľko projektov na uvedenú tému,

výstavu včelích produktov.

Na záver sme sa poďakovali, účastníci sa zapísali do školskej kroniky

a deti ochutnali agátový med.

ĎAKUJEME!

Prezentácia 

Školský rok 2020 v číslach

  • 35Pedagógov

  • 308Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 9Krúžkov

  • 118Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky