Beseda s detskou lekárkou

Dátum: 2. 3. 2020

Dňa 2. marca 2020 nás navštívila detská lekárka MUDr. Miroslava Kulašiková,

ktorá nás virtuálne previedla Národným ústavom detských chorôb.

Rozprávala nám o jej práci.

Vyskúšali sme si správne sedenie v školských laviciach,

mali sme relaxačnú chvíľku s odporúčanými cvičeniami.

Na záver sa deti pýtali zaujímavé otázky, na ktoré dostali odpoveď.

Besedy sa zúčastnili aj žiaci zo zdravotníckeho krúžku pod vedením Mgr. M. Románovej.

Ďakujeme MUDr. M. Kulašikovej za zaujímavé a pútavé rozprávanie.

Prezentácia

Školsky rok 2018 v číslach

  • 41Učiteľov

  • 308Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 9Krúžkov

  • 118Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky