DENNÝ POBYT DIEŤAŤA V ŠKD počas pandemických opatrení

Dátum: 12. 10. 2020

Informácia o ZÁVäZNOM rozsahu denného pobytu dieťaťa v ŠKD

v čase pandemických opatrení od 15.10.2020

Vážení rodičia,

vzhľadom na nové a prísnejšie opatrenia od 12.10.2020 zisťujeme záväzný rozsah denného pobytu dieťaťa v ŠKD v čase pandemických opatrení. Zisťujeme záujem o ranný školský klub detí, čas do ktorého bude Vaše dieťa v ŠKD v poobedných hodinách. Prosíme, aby deti, ktorých rodičia nie sú v zamestnaneckom pomere, alebo je zákonný zástupca na MD, aby sa neprihlasovali na ranný školský klub. Prevádzka ŠKD je do 17,00 hod. Snažíme sa splniť podmienky, aby sa deti z iných tried nezlučovali. V súčasnosti je 10 tried a 6 vychovávateliek. Prosím, aby ste aj nás chápali, že robíme všetko, čo je v našich silách. Chýbajúce vychovávateľky budeme riešiť zástupom triednych učiteľov. Prosíme, aby ste si deti vyberali z ŠKD, hneď ako je to možné. Tlačivo prosím, odovzdajte pani vychovávateľkám do 14.10.2020. Informácie o otvorení-neotvorení ranného školského klubu detí sa dozviete 14.10.2020 cez Edupage a web školy.

Mgr. Jana Charvátová, vedúca ŠKD

Školský rok 2020 v číslach

  • 35Pedagógov

  • 308Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 9Krúžkov

  • 118Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky