Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

Dátum: 3. 12. 2020

"Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?"

Celoslovenská zbierka 

v spolupráci ŠKD a Združenia rodičov pri ZŠ Kulíškova 8.

Uverejnené fotografie sú s dovolením aktérov. 

Mnohí darcovia odovzdali

balíčky inkognito bez fotografie. 

Všetkým  patrí veľká VĎAKA.

Školský rok 2020 v číslach

  • 34Pedagógov

  • 299Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 8Krúžkov

  • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE