komplementárne aktivity

Dátum: 3. 5. 2020

Dobrý deň vážení rodičia, milé deti!

Na mieste FOTOGALÉRIA ŠKD nájdete doplnkové aktivity,

ktoré si žiak môže vypracovať sám vo svojom voľnom čase,

alebo námety môže zrealizovať so svojimi súrodencami, rodičmi.

Námety budeme pravidelne pridávať z rôznych oblastí vzdelávania,

ktoré nám odporúčal Štátny pedagogický ústav.

Niektoré námety sú modifikované z internetu, niektoré pre Vás vytvorili pani vychovávateľky. 

 Želám Vám, veľa zdravia a optimizmu.

Mgr. Jana Charvátová, vedúca ŠKD

Školsky rok 2018 v číslach

  • 41Učiteľov

  • 308Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 9Krúžkov

  • 118Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky