KULIŠKÁČIK ČÍTA DEŤOM

Dátum: 14. 11. 2020

Už každoročne sa naša škola zapája do projektu: “Kuliškáčik a hostia čítajú deťom.“ Po prvý krát to bolo pod názvom „Celé Slovensko číta žiakom“. Náš program sa niesol v znamení hesla: „Poď, budem ti čítať!“ Tento program akceptuje myšlienku: „ Poďme, budeme spoločne čítať deťom aspoň 20 minút každý deň!“ nielen učitelia, rodičia, starí rodičia, ale budeme čítať v knižniciach, alebo deti  budú čítať deťom.

 Vždy sme si na tieto podujatia prizývali vzácne osobnosti zo spoločenského života. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu COVID 19 tento rok,  projekt mal inú koncepciu.

Téma bola  zameraná na   podporu  Zeleného vzdelávacieho fondu s názvom „Zahrajme sa na ilustrátorov“.

Úlohou detí bolo vytvoriť ilustráciu k eko – básničkám, ktoré napísala Ing. Marta Rovná, koordinátorka environmentálnej výchovy.

Školský rok 2020 v číslach

  • 35Pedagógov

  • 308Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 9Krúžkov

  • 118Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky