Mikuláš prináša zdravé sladkosti

Dátum: 2. 12. 2019 Posledná aktivita bola spojená s činnosťou školského klubu detí v súčinnosti s Hotelovou akadémiou Mikovíniho 1, Bratislava. Deň bol venovaný príprave zdravých sladkostí so zeleniny a ovocia. Žiaci z Hotelovej akadémie pripravili pre ostatných žiakov ZŠ Kulíškova 8 „Zdravého Mikuláša".

Navštívil nás aj „pravý“ Mikuláš so svojou družinou a priniesol deťom jabĺčka. Podujatie bolo zamerané na slávnostné ukončenie projektu. Programu sa zúčastnili zástupcovia MŠ VVaŠ SR, zriaďovateľa, Združenia rodičov, vedenia školy a žiaci primárneho vzdelávania so svojimi pedagógmi.

Prezentácia

Školsky rok 2018 v číslach

  • 41Učiteľov

  • 308Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 9Krúžkov

  • 118Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky