Oznam o neotvorení ranného školského klubu detí

Dátum: 1. 10. 2020

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že i naďalej nebude ranný školský klub detí otvorený.

Pripájame aj list pani riaditeľky PaedDr. A. Snehotovej.

Mgr. Jana Charvátová, vedúca ŠKD

Školský rok 2020 v číslach

  • 35Pedagógov

  • 308Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 9Krúžkov

  • 118Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky