Pozorovanie zmien v prírode

Dátum: 31. 1. 2020

Vychádzka do parkov v okolí školy je  spojením vzdelávacej oblasti výchovy
 a rekreačnej činnosti.

Pravidelne pozorujeme s deťmi zmeny prírody počas ročných období.

Prezentácia


Školský rok 2020 v číslach

  • 35Pedagógov

  • 308Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 9Krúžkov

  • 118Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky