PREPLATKY za ŠKD v šk. roku 2019/20

Dátum: 8. 9. 2020 Vážení rodičia,

pripomínam Vám, že žiadosti o vrátenie preplatkov za ŠKD zo školského roka 2019/20

môžete požiadať iba do konca septembra.

Nezabudnite uviesť číslo účtu, na ktorý máme preplatky zaslať. 

O preplatkoch a postupe ako žiadať financie späť,

ste boli písomne informovaní v júni 2020 vedúcou ŠKD.

Mgr. Jana Charvátová, vedúca ŠKD

Školský rok 2020 v číslach

  • 35Pedagógov

  • 308Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 9Krúžkov

  • 118Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky