PREVÁDZKA ŠKD DO ODVOLANIA

Dátum: 3. 9. 2020

Vážení rodičia,

prevádzka ŠKD do odvolania je denne do 17,00 hod. Taktiež nie je ani ranný klub. O ďalších zmenách Vás budeme včas informovať.

Mgr. Jana Charvátová, vedúca ŠKD

Školský rok 2020 v číslach

  • 35Pedagógov

  • 308Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 9Krúžkov

  • 118Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky