PROPAGAČNÝ MATERIÁL K ZÁPISU

Dátum: 13. 3. 2021

Výchovno-vzdelávacia činnosť v školskom klube detí Kuliškáčik.

PRAVIDELNÁ ČINNOSŤ

VOĽNÝ ČAS DETÍ

ÚSPECHY ŽIAKOV

(Propagačný materiál k zápisu detí)

Školský rok 2020 v číslach

  • 34Pedagógov

  • 299Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 8Krúžkov

  • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE