RANNÝ ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ od 21.9.2020

Dátum: 16. 9. 2020

Vážení rodičia,

od pondelka 21.9.2020 otvárame SKÚŠOBNE ranný klub ŠKD pre prihlásené deti od 6,30 hod. do 7,30 hod. Rozsah denného pobytu dieťaťa v ŠKD ste vypisovali na začiatku mesiaca september. Vzhľadom na to, že stále neodporúčajú (UVZ, MŠ VVŠ SR) spájať triedy, pôjdeme v mimoriadnom a skúšobnom režime. Deti ráno budú chodiť hneď do svojich tried, štvrtáci pôjdu do bývalej I.C triedy. Pani vychovávateľka bude zapisovať deti a dozorovať na chodbe, tak ako cez prestávky počas vyučovania. Vychádzame v ústrety Vám rodičom, preto Vás prosíme, upozornite deti na správanie počas rannej služby. Deti budú v triede relaxovať, raňajkovať, hrať sa spoločenské hry, kresliť si. V prípade, ak nám to nebude fungovať, budeme nútení rannú službu do odvolania zrušiť.

Verím, že nám všetko vyjde podľa predstáv.

S pozdravom Mgr. Jana Charvátová, vedúca ŠKD

Školský rok 2020 v číslach

  • 35Pedagógov

  • 308Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 9Krúžkov

  • 118Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky