ŠKDVychovávateľky ŠKD

Mgr. Jana Charvátová - vedúca ŠKD

tel. 0911 174 491

email: zskuliskova.veducaskd@gmail.com

Mgr. Zuzana Sabinová

Mgr. Marta Bezáková

Ing. Andrea Benčová

Dagmar Šamajová

PhDr. Irena Dolinská

Mgr. Anna Holečková


oddeleniemiestnosťtriedyvychovávateľka
I.I.AI.AMgr. Zuzana Sabinová
II.I.BI.BMgr. Marta Bezáková
III.I.CI.CMgr. Jana Charvátová
IV.II.AII.A+IV.BIng. Andrea Benčová
V.II.BII.B+IV.ADagmar Šamajová
VI.III.AIII.APhDr. Irena Dolinská
VII.III.BIII.BMgr. Anna Holečková

REŽIM DŇA V ŠKD

počas pandemických opatrení, od 20.9.2021 je v prevádzke aj ranný školský klub detí

6,30-7,40Ranný školský klub
11,40-12,30Sebaobslužné činnosti, Hygiena, Obed
12,30-13,15Odpočinková činnosť
13,15-14,00Tematické oblasti výchovy TOV
Záujmové výchovné aktivity
14,00-15,00Rekreačná činnosť
Pobyt na školskom dvore
15,00-15,15Olovrant
15,15-16,15Príprava na vyučovanie
v stredu do 17,00 hod. Záujmové výchovné aktivity v jednotlivých oddeleniach
16,15-17,30Odpočinková činnosť, môže byť aj spájanie oddelení

Školský rok 2020 v číslach

  • 34Pedagógov

  • 299Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 8Krúžkov

  • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE