ŠKD

Mesačný príspevok na ŠKD 2019

Vychovávatelia ŠKD

Mgr. Jana Charvátová - vedúca ŠKD 
tel. 0911 174 491
email: zskuliskova.veducaskd@gmail.com

Margita Banášová
Mgr. Marta Bezáková
Monika Jarábeková
Ing. Andrea Benčová
Daniela Moravcová
PhDr. Irena Dolinská
Marianna Behúňová


REŽIM DŇA V ŠKD
Rozdelenie do oddelení v ŠKD v šk. roku 2019/2020  s prihliadnutím na vekové a charekterové osobitosti detí
6,30 - 7,40odpočinková činnosťOdd.vtriedyvychovávateľka
11,40 – 12,30hygiena, obed I.I.AI.AM. Banášová
12,30 – 13,15odpočinková a rekreačná činnosťII.I.BI.BMgr. M. Bezáková
13,15 – 14,00Tematické oblasti výchovy záujmové výchovné činnosti III.I.CI.CPhDr. I. Dolinská
14,00 – 15,00pobyt vonkuIV.II.AII.AM.Jarábeková
15,00 – 15,15hygiena, olovrantVI.III.AIII.A Mgr. J. Charvátová
15,15 – 16,15príprava na vyučovanieVII.III.BIII.B D. Moravcová
16,15 – 17,00odpočinkovo-rekreačná činnosť v oddeleníVIII.III.CIII.C, IV.CM. Behúňová
17,00 – 17,30odpočinkovo- rekreačná činnosť v zbernej triedeIX. IV.AIV.AIng. A. Benčová

Školsky rok 2018 v číslach

  • 41Učiteľov

  • 308Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 9Krúžkov

  • 118Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky