ŠKD


Vychovávatelia ŠKD

Mgr. Jana Charvátová - vedúca ŠKD 

tel. 0911 174 491

email: zskuliskova.veducaskd@gmail.com

Iveta Magálová

Ing. Andrea Benčová

PhDr. Irena Dolinská

Mgr. Marta Bezáková

Margita Banášová

REŽIM DŇA V ŠKD
Rozdelenie do oddelení v ŠKD v šk. roku 2020/2021  s prihliadnutím na vekové a charakterové osobitosti detí
6,30 - 7,40odpočinková činnosťOdd.vtriedyvychovávateľka
11,40 – 12,30hygiena, obed I.I.AI.A, I.BIng. Andrea Benčová
12,30 – 13,15odpočinková a rekreačná činnosťII.I.BI.Boddelenie zrušené od 16.9.2020
13,15 – 14,00Tematické oblasti výchovy záujmové výchovné činnosti III.II.AII.A, I.BPhDr. I. Dolinská
14,00 – 15,00pobyt vonkuIV.II.BII.B,III.BMgr. Marta Bezáková
15,00 – 15,15hygiena, olovrantV.III.AIII.A, III.B M.Banášová
15,15 – 16,15príprava na vyučovanieVI.zberná triedaIV.A,IV.C,V.AB Mgr. J. Charvátová
16,15 – 17,00odpočinkovo-rekreačná činnosť v oddeleníVII.IV.BIV.B, IV.CI. Magálová
17,00 – 17,30odpočinkovo- rekreačná činnosť v zbernej triede
Školský rok 2020 v číslach

  • 35Pedagógov

  • 308Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 9Krúžkov

  • 118Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky