Vianočný bazár

Dátum: 26. 12. 2019

17.12.2019 sme zrealizovali v telocvični ZŠ vianočné trhy,

kde pani vychovávateľky, pani učiteľky a žiaci primárneho ako aj nižšieho stredného

vzdelávania predávali svoje produkty. 

Ďakujeme mamičkám, oteckom, babkám, dedkom, že si našli čas a navštívili nás. 

Prezentácia   

Školský rok 2020 v číslach

  • 35Pedagógov

  • 308Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 9Krúžkov

  • 118Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky