VÝCHOVNÉ AKTIVITY I.oddelenie ŠKD

Dátum: 12. 3. 2021 Výchovné aktivity - I.oddelenie ŠKD v období po dištančnom vzdelávaní

Školský rok 2020 v číslach

  • 34Pedagógov

  • 299Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 8Krúžkov

  • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE