Žonglér Alex

Dátum: 1. 2. 2020

V školskom klube detí nás navštívil žonglér Alex.

Zabavili sme sa a naučili sme sa niečo nové.

Prezentácia

Školsky rok 2018 v číslach

  • 41Učiteľov

  • 308Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 9Krúžkov

  • 118Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky