ZRUŠENIE RANNÉHO ŠKOLSKÉHO KLUBU do odvolania

Dátum: 23. 9. 2020

23.9.2020

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že od pondelka 28.9.2020 RUŠÍME ranný školský klub detí do odvolania, z dôvodu nedostatočného počtu detí v rannom školskom klube detí. V týždni od 21.9. do 23.9. 2020 ranný školský klub detí navštevovali 3 deti každý deň.

Ďakujeme za pochopenie.

Mgr. Jana Charvátová, vedúca ŠKD

Školský rok 2020 v číslach

  • 35Pedagógov

  • 308Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 9Krúžkov

  • 118Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky