Úradné hodiny

PaedDr. Antonia Snehotová - riaditeľka školy 

Streda:  13:30 - 15:00 hod.
Piatok :  10:00 - 12:00 hod.

V prípade neprítomnosti riaditeľa ZŠ stránky vybavuje p. Helena Kyselová - sekretariát, alebo 

         štatutárny zástupca riaditeľky školy Mgr. Lucia Zamišková

V pedagogickej oblasti - ZRŠ  Mgr. Lucia Zamišková
                                     - Vedúca ŠKD Mgr. Jana Charvátová

Zástupcovia riaditeľky školy:    

Mgr. Lucia Zamišková        Mgr. Jana Charvátová                             
Utorok:   13:00-15:00 hod.        Utorok: 10.00 - 11.00 hod
Streda:    7:00-8:00 hod.          Streda: 16.00 - 17.00 hod
kontakt:    0911 174 438                kontakt: 0911 174 491


Tel. kontakt: 02 / 55969950, 0911 972775, 0911 972774, 

Školský rok 2020 v číslach

  • 34Pedagógov

  • 299Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 8Krúžkov

  • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE