Úradné hodiny

PaedDr. Antonia Snehotová - riaditeľka školy 

Pondelok :  13:00 - 15:00 hod.
Piatok :  10:00 - 12:00 hod.

V prípade neprítomnosti riaditeľa ZŠ stránky vybavuje p. Helena Kyselová - sekretariát

V pedagogickej oblasti - ZRŠ pre primárne vzdelávanie Mgr. Lucia Zamišková
ZRŠ nižšie stredné vzdelávanie Mgr. Jana Uríková

Zástupcovia riaditeľky školy:    

Mgr. Lucia ZamiškováMgr. Jana Uríková
Utorok:   7:00-9:00 hod.Utorok: 13:00-15:00 hod. 
Streda:    12:00-15:00 hod.Štvrtok: 13:00-14:00 hod. 
           


Tel. kontakt: 02 / 55969950, 0911 972775, 0911 972774 

Školsky rok 2018 v číslach

  • 41Učiteľov

  • 308Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 9Krúžkov

  • 118Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky