Zdravie na tanieri

ZDRAVIE NA TANIERI 2019

V rámci výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov k rozvojovému projektu pod názvom ZDRAVIE NA TANIERI 2019 sme z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR získali grant NAUČME SA ŽIŤ ZDRAVO.


Cieľom projektu, aktivít je:

Motivovať deti a žiakov k zmene stravovacích návykov sprievodnými výchovno-vzdelávacími aktivitami smerujúcimi k zdravšej voľbe regionálnych potravín. Spoločným menovateľom je prevencia obezity.

Zmodernizovať prostredie v škole pre správny pitný režim.

Zvýšiť informovanosť žiakov v mladšom a staršom školskom veku o rizikách nadváhy a obezity a poukázať na možnosti prevencie so zameraním na zdravý životný štýl.

Téma projektu je vysoko aktuálna vzhľadom na nárast počtu detí s nadváhou. Najlepšou a najefektívnejšou liečbou akéhokoľvek ochorenia, teda aj obezity, je prevencia.

Prevenciou je v tomto prípade vyváženosť príjmu i výdaja energie, ktorou sa dá predísť nárastu hmotnosti. Dôležitú úlohu hrá zdravý spôsob života založený na zdravej strave a pohybových aktivitách.


O všetkých pripravovaných podujatiach Vás budeme informovať cez žiacku knižku, web školy, alebo plagátom.


Predpríprava: Zber začiatočných údajov, Dotazník od 23.9.2019-27.9.2019

Aktivita č. 1: Pracovné vyučovanie vs zdravé stravovanie od 30.9.2019-4.10.2019

Aktivita č. 2: Slovenský jazyk vs zdravé stravovanie od 30.9.2019-4.10.2019

Aktivita č. 3: Prírodovedné predmety vs zdravé stravovanie od 14.10.2019-19.10.2019

Aktivita č. 4: 16. október – Svetový deň výživy 14.10.2019-19.10.2019

Aktivita č. 5: Záhrada, ktorá učí 12.10.2019

Aktivita č. 6: Exkurzia do jablkového sadu, spracovateľského závodu Dunajská Lužná 21.10.2019

Aktivita č. 7: Kultúra stolovania, propagácia zdravej výživy v priestore školskej jedálne 21. 10. 2019 - 25. 10. 2019

Aktivita č. 8: Podpora správneho pitného režimu 28. 10. 2019 - 8. 11. 2019

Aktivita č. 9: Mikuláš prináša zdravé sladkosti 6. 12. 2019

Aktivita č. 10: Propagácia projektu v regionálnej televízii, v regionálnom printovom médiu

Obdobie realizácie projektu

Zber záverečných údajov, Dotazník 1. 12. 2019

Tvorba metodickej príručky, Špeciálne vydanie časopisu Luskáčik November-december

Školský rok v číslach

  • 35Pedagógov

  • 374Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 10Krúžkov

  • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE MPC Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Národný projekt MÚ - Bratislava - Ružinov Tesco European Year of Skills EK zast. SR BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ Nadácia EKOPOLIS DiTEdu

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.