OLOVRANT S ÚRODOU Z "MOBILIEK"

Mobilné záhradky – „mobilky“ 
už druhý rok priniesli úrodu deťom,
ktoré sa o ne starajú
spoločne s pani vychovávateľkami. 

Ing. Andrea Benčová

Školský rok 2020 v číslach

  • 34Pedagógov

  • 299Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 8Krúžkov

  • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE