Projekt "Etwining" so Znojmom (medzinárodný projekt)

Projekt E – twinning 2016/17 Názov projektu : Znojmo and Bratislava recognize each other ( Znojmo a Bratislava sa navzájom spoznávajú) kľúčové slová – porozumenie medzi národmi, šport, kultúra, tradície, spoločné znaky, rozdiely, Stručná charakteristika projektu: Slovenská aj Česká republika sú od 1. mája 2004 členskými štátmi EÚ. Naše národy však majú skúsenosti zo spolužitia aj z obdobia bývalej ČSSR. Sme si blízki mentalitou, ale aj podobným jazykom. Naša spoločná história siaha hlboko do minulosti a tento projekt má za cieľom vzájomne si vymieňať informácie a realizovať najmä spoločné športovo- kultúrne podujatia, ktoré majú medzi žiakmi aj pedagógmi našich partnerských škôl podporiť priateľské vzťahy. No vzhľadom k tomu, že žijeme v EÚ, komunikáciu budeme viesť predovšetkým v anglickom jazyku, aby sa mohli potešiť a aj poučiť z výsledkov našej spolupráce aj iné národy žijúce v EÚ. Vek žiakov : 6 - 15 Tematické oblasti: cudzie jazyky, geografia, etika, šport, informatika, dejepis , vzdelávanie aj žiakov so špeciálnymi potrebami Komunikačný jazyk: Angličtina Využité nástroje: e-mail, priestor pre spoluprácu, iný softvér – powerpoint, kresby, fotografie, projektový denník, zverejňovanie na webovej stránke, Ciele: Hlavným cieľom našej spolupráce je prehĺbenie dobrých vzťahov medzi národmi, všestranný rozvoj žiakov vrátane detí so špeciálnymi potrebami, vyučovanie používaním moderných technológií a výrazným podielom komunikácie v anglickom jazyku. Cieľom projektu je prezentovať si navzájom medzi školami bohatý tvorivý potenciál našich žiakov a pokúsiť sa byť aj príkladom dobrej praxe vo vzájomnom spolužití národov v rámci stredoeurópskeho regiónu. A to všetko naprieč širokému spektru aktivít, od športových, kultúrno spoločenských až po aktivity smerujúce k poznaniu tradícii jednotlivých regiónov Pracovný postup: 1. Príprava úvodnej prezentácie o partnerských školách v anglicko – českej resp. anglicko - slovenskej mutácii- vzájomné predstavenie sa škôl 2. Príprava prezentácii o svojom regióne 3. Školské projekty v ANJ - Znojmo a Bratislava očami detí, Žiaci zhotovia v ANJ pozvánku do ich regiónu vo forme: plagát, kalendár a pod. 4. Desatoro správneho športovca – spoločná aktivita v závere ktorej sa vyberie z každej školy 5 „naj“ zásad, za ktoré hlasuje najviac detí z každej školy 5. Súťaž o najlepšiu esej v českom a slovenskom jazyku- Prečo je dôležité porozumenie medzi národmi? Najlepší príspevok z každej školy učitelia ANJ preložia do anglického jazyka a zverejnia v školskom časopise. 6. Osobná návšteva – športový turnaj, jazyková súťaž a kvíz o našich regiónoch . 7. Propagácia projektu v regionálnych médiách Očakávané výsledky: - rozšírenie vedomostí žiakov o susedných krajinách, - zhodnotenie záujmov detí v tínedžerskom veku, spoločné znaky, rozdiely, príležitosti, riziká - zlepšenie komunikačných zručností žiakov v ANJ a počítačovej gramotnosti. - príklad využitia Internetu ako pozitívneho nástroja pre tínedžerský vek, - netiketa a úroveň virtuálnej komunikácie ako zrkadlo žiakovej osobnosti - projekt ako príspevok v zvyšovaniu všeobecnej inteligencie žiakov - projekt ako nástroj na lepšie porozumenie medzipredmetových vzťahov u žiakov Za projektový tím : Ing. Marta Rovná – učiteľ anglického jazyka

Školský rok v číslach

  • 35Pedagógov

  • 374Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 10Krúžkov

  • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE MPC Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Národný projekt MÚ - Bratislava - Ružinov Tesco European Year of Skills EK zast. SR BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ Nadácia EKOPOLIS DiTEdu

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.